Zaalhockey

Beleid Zaalhockey

Bij MHC Bemmel 800 word je lid voor veld- en zaalhockey. Zaalhockey vormt een uitstekende aanvulling op het veldhockey. Het integraal onderdeel laten uitmaken van de sportuitoefening, zoals in het technisch beleid beschreven, is belangrijk omdat het de vaardigheden van de speler vergroot. Vooral de ontwikkeling van de techniek en beslissingssnelheid kunnen in de zaal enorm verbeterd worden. MHC Bemmel 800 kiest ervoor om in principe in de zaal de veldteams bij elkaar te houden.

 

Zaalcompetitie

De competitie in de zaal start in het eerste weekend van december en loopt tot half februari door. Elk team heeft, afhankelijk van de poule grootte, in principe vijf wedstrijddagen (zaterdagen en/of zondagen) verspreid over deze periode. Elke competitiedag speelt het team twee wedstrijden.

Wanneer de teams thuis spelen ontvangen zij de tegenstanders in de zaal. Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor de bezetting van de wedstrijd tafel en draagt mede zorg voor een goede en sportieve sfeer in de zaal.

Alle juniorenteams, zowel breedte- als prestatieteams, in de lijnen E8-tallen, D, C en B nemen deel aan de competitie. De prestatieteams in de junioren A en de senioren nemen ook deel aan de competitie. De breedteteams in de junioren A en de senioren hebben de keus deel te nemen aan de competitie. Deze keuze geldt voor ieder lid individueel, waarbij een team uiteraard voldoende leden bij elkaar moet brengen om met een volwaardig team aan de competitie mee te kunnen doen.

De juniorenteams van de E6-tallen spelen geen zaalcompetitie en doen ook niet mee aan de midwintercompetitie (veld) van de bond. MHC Bemmel 800 wil de focus leggen op de zaal. In combinatie met de training wordt ook in toernooivorm het wedstrijdelement in het programma opgenomen.

 

Zaaltraining

De trainingen in de zaal starten in principe twee weken voor de start van de competitie en lopen door tot het einde van het zaalseizoen begin februari. Dat betekent dat in de laatste weken van de veldtraining voorafgaand aan de winterstop er zowel op het veld als in de zaal wordt getraind. Alle juniorenteams (E6-tallen t/m A) nemen deel aan de zaaltraining. Voor huidig seizoen streven we naar 10 trainingsuren per seizoen. Voor spelers in senioren breedte teams geldt dat zij individueel kunnen kiezen of zij in de zaal willen trainen of niet.

Voor zover als mogelijk worden de trainingen in de sportzalen in Bemmel georganiseerd en bij voorkeur doordeweeks. Er worden zoveel mogelijk trainers ingezet die ook op het veld de trainingen verzorgen.

Om de F-jeugd en Benjamins al op jonge leeftijd kennis te laten maken met Zaalhockey zullen voor deze teams op drie momenten clinics georganiseerd worden. Dit wordt zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld over de periode van de winterstop. Ook hier geldt dat deze clinics integraal onderdeel vormen van het trainingsaanbod en deelname dus niet optioneel is.

Voor overige teams (G-hockey en trimhockey) wordt door de zaalhockeycommissie in overleg met de teams gekeken welke wensen/behoeften en mogelijkheden er zijn.

 

Zaalhockeycommissie

MHC Bemmel 800 heeft een Zaalhockeycommissie die zich richt op de volledige organisatie van de het zaalhockeyseizoen. De leden van deze commissie hebben contact met de bond, de zaalbeheerders, plannen de trainingen en zetten de trainers in, uiteraard in samenwerking met de Technisch Manager van de club. De communicatie en voorlichting richting spelers/teams gaat voornamelijk via de coaches van de teams. Tijdens de competitie wordt vanuit de commissie ook de arbitrage georganiseerd. Ook voor de zaal is het arbitragebeleid uitgangspunt voor het inzetten van de scheidsrechters.

 

Zaalhockeyregels

Voor een samenvatting van de zaalhockey spelregels, ga naar https://team.lisa-is.nl/Documents onder Hockey.

 

Het e-mailadres van de zaalhockeycommissie is [email protected]