Arbitrage

Beleid MHC Bemmel 800
(juni 2016)

Scheidsrechters zorgen ervoor dat wedstrijden op een sportieve manier verlopen. Uiteraard gelden de spelregels als uitgangspunt zodat de spelers optimaal kunnen genieten van het hockeyspel. Word je goed gefloten geeft dat meer spelplezier. Dit geldt voor alle niveaus en leeftijden.

Het is binnen onze club voor alle leden verplicht om vanaf de C jeugd te gaan fluiten. De C jeugd behaalt het fluitdiploma en zij worden ingedeeld voor de wedstrijden van zes- en achttallen. Vanaf de B jeugd gaan de leden hun scheidsrechterskaart halen zodat zij ingezet kunnen worden bij de wedstrijden op heel veld. Ook voor ouders die interesse hebben is het mogelijk de scheidsrechterskaart te halen. Zij kunnen vervolgens aangeven of zij ook ingezet willen worden bij de wedstrijden.

Hoe meer scheidsrechters er zijn, hoe minder vaak iedereen ingedeeld hoeft te worden om te fluiten. Op deze manier wordt de 'belasting' onderling verdeeld.   

Opleidingsmomenten
Elk seizoen zullen één of twee opleidingsmomenten plaatsvinden. Bij start van het seizoen zullen alle B spelers, die nog niet hun scheidsrechterskaart hebben behaald, opgeleid worden. Deze opleiding bestaat uit een e-learning en een opleidingsavond op de club. Tijdens deze avond wordt ook het examen afgenomen.

Ook zullen de nieuwe C spelers aan het begin van het nieuwe seizoen twee opleidingsavonden volgen om vervolgens een toets af te leggen. Als ze dit doorlopen hebben worden ze ingezet om te fluiten bij de zes- en achttallen.

Indelen voor het fluiten
De scheidsrechters worden door leden van de arbitragecommissie ingedeeld. Zij plannen de wedstrijden op naam in. Op de wedstrijden worden zoveel mogelijk koppels van scheidsrechters ingezet uit hetzelfde team zodat de leden vaak met een bekende fluiten.

De junioren worden ingezet tot en met de C teams.  Wedstrijden vanaf de B jeugd en hoger worden gefloten door de senioren teams. Wel wordt per seizoen bepaald, op basis van de klasse waarin de C prestatie teams spelen, of het nodig is deze ook te laten fluiten door senioren.

De senioren maken per seizoenshelft zelf een verdeling van de wedstrijden waar zij op ingedeeld worden. Namens de senioren is er een contactpersoon benoemd voor de arbitragecommissie.

Mocht een ingedeelde speler niet in de gelegenheid zijn te fluiten wanneer hij/zij is ingedeeld dan wordt door de speler zelf vervanging geregeld. De arbitrage is in geen geval verantwoordelijk voor het oplossen van deze situatie. De coach van het team kan eventueel ondersteunen bij het oplossen.

"No show" van scheidsrechter
Als een scheidsrechter niet op komt dagen voor zijn/haar beurt dupeert hij/zij daarmee vele spelers en de vereniging. Zwaarwegende uitzonderingen daargelaten, zal MHC Bemmel 800 de scheidsrechters die verzaken daarom snel opnieuw indelen voor twee extra wedstrijden. Als je vervolgens dan ook verzaakt (zonder dat je zelf voor vervanging hebt gezorgd) dan dien je een hele ochtend of middag op de club aanwezig te zijn als reserve-scheidsrechter.

Arbitrage commissie
De arbitrage commissie heeft een belangrijke rol in het goed ten uitvoer brengen van het arbitragebeleid. De commissie houdt zich bezig met het plannen van de scheidsrechters, en het opleiden en begeleiden van de nieuwe scheidsrechters. Belangrijk is dat scheidsrechters zo goed mogelijk, naar eigen vermogen, ingedeeld en ondersteund worden. Dit alles op een prettige manier om het plezier in het fluiten te verhogen. De doelstellingen van de arbitrage commissie zijn als volgt:

-->          scheppen van een prettige sfeer bij MHC Bemmel 800 rondom het fluiten van de wedstrijden

-->          verhogen van de motivatie en passie bij scheidrechters

Belangrijk is wel om te beseffen dat het onderdeel arbitrage een verantwoordelijkheid is van alle leden van de club. We kunnen de voorwaarden nog zo goed neerzetten maar wanneer individuele leden zich niet houden aan de gemaakte afspraken beïnvloedt dat direct de kwaliteit van de arbitrage en de beeldvorming van onze club, zowel intern als extern.

 

Het mailadres van de arbitrage commissie is [email protected]