Jongste Jeugd betreft alle teams tot aan 11-tallen (Benjamins, F, E 6-tallen, E 8-tallen)
Junioren betreft alle elftallen t/m 17 jaar (D, C, B, A)
Senioren betreft alle elftallen vanaf 18 jaar
Overig betreft G-hockey en Trimhockey

Voor het seizoen 2017/18 zijn de volgende teams aangemerkt als prestatieteams:
D1, H1, 1e jeugdteams (zowel Jongens als Meisjes) A, B, C, D, 2e jeugdteams (Meisjes) B, C en D en 3e jeugdteam (Meisjes) D.


TEAMINDELINGEN JUNIOREN

Samenstellen, actief samenstellen of selecteren

Om iedere speler op het beste niveau (haalbaar/gewenst) te kunnen laten spelen, wordt er onderscheid gemaakt bij het indelen van de teams in samenstellen, actief samenstellen en selecteren. Welke manier van indelen wordt gebruikt, hangt af van de leeftijdscategorie, het aantal teams in een categorie en het spelniveau.

Samenstellen
Samenstellen wordt gedaan bij de F en E (6 tallen) categorie. Bij samenstellen is de meetlat van prestatie van ondergeschikt belang en zijn de sociale factoren van doorslaggevend belang. Hier wordt gekeken naar vriendschapsrelaties, gevaar voor sociaal isolement of demografische redenen. Voor alle duidelijkheid: resultaten zijn hier niet in beeld als wegingsfactor. 
MHC Bemmel 800 volgt het standpunt dat kinderen van de basisschool een gelijke kans van ontwikkeling verdienen. Binnen dit kader kan ieder individu zichzelf ontwikkelen (Talentherkenning). Daarnaast gaat het in deze leeftijdsfase vooral om kinderen enthousiasmeren voor de hockeysport en hen een aantal basis vaardigheden aanleren (technieken, respect voor elkaar, trainingsdiscipline, elkaar helpen, zorg voor eigen lichaam, etc.). Tenslotte is het van belang dat kinderen leren samenwerken en leren accepteren dat iedereen anders is en de een wat beter is in het ene en de ander weer in iets anders. Dat leer je vooral in groepen waar de diversiteit groot is.
Actief samenstellen
Het actief samenstellen vindt plaats vanaf het moment dat een kind van de E6-tallen naar de E8-tallen en van de E8-tallen naar de D11-tallen gaat. Actief samenstellen houdt in dat kinderen met dezelfde kwaliteit en (mogelijk) talent bij elkaar gezet kunnen worden in één team om de persoonlijke groei niet te belemmeren. Dit noemen we actief samenstellen, oftewel samenstellen op basis van inzet van kwaliteit en talent.
Dit actief samenstellen houdt in dat kinderen het hele seizoen gevolgd worden en hun ontwikkeling in een breder perspectief bekeken zal worden. De sociale context wordt hierbij niet uit het oog verloren: kinderen worden gedurende het seizoen niet naar een ‘lager’ team gezet en zullen niet tegen hun zin in een isolement terecht komen.
Selecteren
Vanaf de C-categorie leren de spelers stap voor stap keuzes te maken (eigen verantwoordelijkheid nemen) en welke inzet van hun verlangd wordt om wellicht de top te bereiken. Dit betekent dat er selecties gaan plaatsvinden waarbij duidelijk wordt in welk team een speler het meest op zijn/haar plek speelt, en optimaal met veel spelplezier kan functioneren. Selecteren betekent dat de eerste teams naar sterkte worden ingedeeld.

Procedure teamindelingen

De procedure teamindelingen jeugd geldt voor de teams die actief samengesteld en/of geselecteerd worden. De coaches, teamtrainers en lijntrainers worden gevraagd onafhankelijk van elkaar aan de hand van het Speler-Volg-Systeem hun team 3 keer per seizoen in kaart te brengen: niveau (cijfers tussen 1 en 10) en eventuele bijzonderheden. In februari worden er trainer & coach gesprekken georganiseerd om met de Lijncoördinator en het TC-lid de eerste 2 beoordelingen te bespreken. Op basis van deze gegevens doet de Technische Commissie een voorstel voor concept teamsamenstelling van de teams voor het nieuwe seizoen. Dit voorstel wordt vooraf met de Jeugdcommissie besproken.
Via de coaches wordt in mei geïnventariseerd met welke vriendjes en vriendinnetjes men in het nieuwe team zou willen spelen. Duidelijk wordt aangegeven dat deze ‘wensen’ alleen gelden indien een speler in een breedte team geplaatst wordt en bovendien niet altijd ingewilligd kunnen worden. Bij het bestuderen van deze voorkeuren wordt gekeken naar een ‘ match’ (voorbeeld: speler A kiest speler B en speler B kiest speler A). Indien de niveau verschillen van deze 2 spelers ruim uit elkaar liggen, worden zij op het niveau ingedeeld van de ‘laagst’ beoordeelde vriendin/vriend. De Jeugdcommissie en Technische commissie hebben met veel verschillende wensen en factoren te maken, waardoor het niet altijd mogelijk is iedereen 100% tevreden te stellen. Het streven is om elke speler bij 1 vriendje/vriendinnetje in te delen.
In een vooraf aangekondigde periode in mei kunnen spelers en speelsters aangegeven of ze in aanmerking willen komen voor een prestatieteam. Dit wordt per e-mail aangekondigd.
Op basis van de gegevens uit de 3 beoordelingsrondes en de trainer & coach –gesprekken bepaalt de TC welke spelers worden uitgenodigd voor de toetsingstrainingen aan het einde van het seizoen. Tijdens de toetsingstrainingen worden op hockey inhoudelijk niveau de concept samenstellingen van de prestatieteams getoetst.
De breedte teams en de jongste-jeugd teams worden op basis van de beoordelingen gedurende het seizoen en/of de vriendjes voorkeuren (actief-)samengesteld.
Uiterlijk 1 week na de laatste toetsingstraining wordt een voorlopige teamsamenstelling gepresenteerd. Dit geldt voor alle junioren teams, dus prestatie, breedte en jongste jeugd.
Er kunnen twee redenen zijn om een voorlopige teamsamenstelling te wijzigen:
- bij vertrek van teamleden
- bij aanmelding van nieuwe leden
Uiterlijk 8 dagen voor de start van de nieuwe competitie wordt de teamsamenstelling definitief vastgesteld.

Keepers

De keepers worden lopende het seizoen meerdere keren beoordeeld door de hoofdtrainer en hulptrainers van de Keepersschool. Op basis van deze gegevens doet de keepersschool een advies over de niveaus van de keepers. Dit advies wordt eventueel getoetst tijdens de toetsingstrainingen waar alle potentiële prestatiekeepers voor worden uitgenodigd.

Jongens

Voor de jongenslijn wordt dezelfde visie als basis gebruikt. Echter, niet in alle categorieën is het mogelijk om actief samen te stellen of te selecteren in verband met de lagere aantallen spelers per categorie. De Technische Commissie gaat dan in overleg met de Lijncoördinator, coaches en trainers om tot de optimale teamindeling te komen.
Dames
Dames A
Veteranen hoofdklasse
Dames 01
3e klasse
Dames 02
Res. 1e klasse
Dames 03
Res. 1e klasse
Dames Jong 1
2e klasse
Dames
Dames 01 Zaal
2e klasse
Dames 02 Zaal
Sub-topklasse
Dames 03 Zaal
1e klasse
Meisjes
Meisjes A1
1e klasse
Meisjes A2
2e klasse
Meisjes A3
3e klasse
Meisjes A4
3e klasse
Meisjes A5
4e klasse
Meisjes
Meisjes A1 Zaal
1e klasse
Meisjes A12 Zaal
1e klasse
Meisjes A2 Zaal
2e klasse
Meisjes A3 Zaal
2e klasse
Meisjes A4 Zaal
2e klasse
Meisjes A5 Zaal
3e klasse
Meisjes
Meisjes B1
1e klasse
Meisjes B2
2e klasse
Meisjes B3
3e klasse
Meisjes B4
3e klasse
Meisjes B5
4e klasse
Meisjes B6
4e klasse
Meisjes B7
4e klasse
Meisjes
Meisjes B1 Zaal
Sub-topklasse
Meisjes B12 Zaal
Sub-topklasse
Meisjes B2 Zaal
1e klasse
Meisjes B3 Zaal
2e klasse
Meisjes B4 Zaal
2e klasse
Meisjes B5 Zaal
3e klasse
Meisjes B6 Zaal
2e klasse
Meisjes B7 Zaal
3e klasse
Meisjes
Meisjes C1
Subtopklasse
Meisjes C2
2e klasse
Meisjes C3
3e klasse
Meisjes C4
3e klasse
Meisjes C5
3e klasse
Meisjes C6
4e klasse
Meisjes
Meisjes C1 Zaal
1e klasse
Meisjes C12 Zaal
2e klasse
Meisjes C2 Zaal
2e klasse
Meisjes C3 Zaal
2e klasse
Meisjes C4 Zaal
3e klasse
Meisjes C5 Zaal
2e klasse
Meisjes C6 Zaal
3e klasse
Meisjes
Instroomteam OJ
Meisjes D1
1e klasse
Meisjes D2
1e klasse
Meisjes D3
3e klasse
Meisjes D4
3e klasse
Meisjes D5
3e klasse
Meisjes D6
3e klasse
Meisjes
Meisjes D1 Zaal
1e klasse
Meisjes D2 Zaal
1e klasse
Meisjes D3 Zaal
2e klasse
Meisjes D4 Zaal
3e klasse
Meisjes D5 Zaal
4e klasse
Meisjes D6 Zaal
4e klasse
Meisjes
Meisjes 8E1
1e klasse
Meisjes 8E2
1e klasse
Meisjes 8E3
1e klasse
Meisjes 8E4
1e klasse
Meisjes
Meisjes 8E1 Zaal
1e klasse
Meisjes 8E2 Zaal
1e klasse
Meisjes 8E3 Zaal
1e klasse
Meisjes 8E4 Zaal
1e klasse
Meisjes
Meisjes 6E1
1e klasse
Meisjes 6E2
1e klasse
Meisjes 6E3
1e klasse
Meisjes 6E4
1e klasse
Meisjes 6E5
1e klasse
Meisjes
Meisjes 6E1 Zaal
Meisjes 6E2 Zaal
Meisjes 6E3 Zaal
Meisjes 6E4 Zaal
Meisjes
Meisjes F1
1e klasse
Meisjes F11
Meisjes F2
1e klasse
Meisjes F3
1e klasse
Meisjes F4
1e klasse
Meisjes F5
1e klasse
Meisjes
Meisjes F1 Zaal
Meisjes F2 Zaal
Meisjes F3 Zaal
Meisjes F4 Zaal
Meisjes
Benjamins
Meisjes
Benjamins Zaal
Meisjes
Funkey 1