Vertrouwenscommissie

Nieuwsafbeelding

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen kunnen zijn waarbij ongewenst gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Onder ongewenst gedrag wordt onder meer verstaan: sociale isolatie, roddelen, bespotten, pesten, verbaal geweld, dreigen, lichamelijk geweld, seksuele intimidatie en racisme. Binnen MHC Bemmel 800 willen wij dit graag voor zijn. Daarom hebben wij een vertrouwenscommissie aangesteld. Op onze website kun je meer informatie vinden over de rol en verantwoordelijkheden van de vertrouwenscommissie.

Onlangs was er een vacature ontstaan bij deze commissie. Inmiddels is het gelukt om een nieuwe vrijwilliger te vinden. Ingrid van de Logt hebben wij bereid gevonden in deze commissie plaats te nemen. Omdat Robert Mejia al langere tijd lid is van de vertrouwenscommissie heeft hij aangegeven het stokje te willen overdragen. Daarom zijn wij op zoek naar een tweede vrijwilliger.

Wij zoeken iemand die vanuit zijn of haar werkveld ervaring heeft met het omgaan met vertrouwelijke situaties en weet hoe om te gaan met meldingen op dit vlak. De leden van de vertrouwenscommissie zijn niet verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren en/of bewaken van het beleid omtrent een veilige sportomgeving. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. Wel hebben leden van de vertrouwenscommissie contact met het bestuur via de voorzitter en rapporteren zij jaarlijks of er meldingen zijn geweest.

Mocht je interesse hebben of vragen hebben naar aanleiding van deze vacature. Laat het weten door een mail te sturen naar [email protected].