Uitnodiging ALV 16 jun 2021

Nieuwsafbeelding
Beste leden, ouders/verzorgers van leden en vrijwilligers,

Graag nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die we organiseren op woensdag 16 juni 2021. De ALV begint om 20:00u en wordt gehouden in het clubhuis/op het terras; registratie vanaf 19:45u.

Vanwege de geldende maatregelen hebben wij de gebruikelijke najaars-ALV van november (de statutaire jaarvergadering) vooruitgeschoven. Inmiddels is de gebruikelijke maand voor de voorjaars-ALV van mei ook al verstreken. Daarom gaan we in de ALV van 16 juni zowel terug- als vooruitkijken.

Ten eerste zal het bestuur in deze ALV dus verantwoording afleggen over het seizoen 2019/20. Ter verantwoording heeft het bestuur een Jaarverslag geschreven en in de ALV zal de Jaarrekening 2019/20 worden toegelicht. De Kascommissie zal haar bevindingen delen met de vergadering. Het Jaarverslag en de Jaarrekening zijn op 3 januari 2021 reeds gepubliceerd. Beide documenten zijn als download beschikbaar in MIJN MHCB800.

Vervolgens zal het bestuur de plannen voor de komende 2 seizoenen delen, inclusief de financiƫle uitwerking daarvan.

Van 3 bestuursleden eindigt met deze ALV de zittingstermijn. Miranda Schippers en Rob Meinema stellen zich beiden voor een 2e maal herkiesbaar. Zoals aangegeven zal Richard Vreeswijk na twee zittingstermijnen het bestuur verlaten en bestaat er dus een vacature Penningmeester. De stemming over deze benoemingen staat dan ook op de agenda.

Tenslotte zal de ALV gaan stemmen over het voorstel van het bestuur om Jan van Paassen tot Erelid van de vereniging te benoemen. Lees daar meer over in het aparte nieuwsbericht.

Op de website kun je via MIJN MHCB800 de volledige agenda, de notulen van de vorige ALV (30 juni 2020), het Jaarverslag 2019/20 en de concept Jaarrekening 2019/20 downloaden (menu Club - Documenten - ALV).
In de vergadering zelf zullen deze documenten, omwille van tijd en efficiency, beperkt worden toegelicht. We nodigen iedereen uit deze stukken voorafgaand aan de vergadering door te nemen en vragen voorafgaand aan de vergadering in te sturen. Daarmee kunnen wij zorgen dat deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de vergadering.
Vragen kunnen gestuurd worden naar [email protected]

Graag tot ziens op de 16e!

Het bestuur van MHCB800

Elsbeth, Miranda, Yvo, Rob en Richard