Van het bestuur

In het laatste deel van het seizoen organiseren we in april de Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin de begroting en het contributievoorstel voor het volgende seizoen worden gepresenteerd. Juist in de ALV van april kunnen leden hun stem laten horen over deze punten. Maar helaas zit ook nu een ALV, samen met onze leden in het clubhuis, er gewoon nog niet in.

Wel willen we iedereen zo veel mogelijk duidelijkheid geven over volgend seizoen. Ook nadert voor alle leden de deadline voor opzegging van het lidmaatschap (30 april). Het bestuur heeft goed nagedacht over volgend seizoen en hard gewerkt aan de uitwerking van verschillende ideeën. Daarover willen we jullie bij deze informeren.

Planning ALV

De ALV stond gepland voor 21 april. Omdat we graag een ALV willen organiseren, waar leden fysiek aanwezig kunnen zijn, stellen we deze ALV uit tot eind mei. Mocht een fysieke ALV eind mei nog steeds niet mogelijk zijn zal het bestuur opnieuw een digitale ALV gaan organiseren.

Contributie 2021/22

Het meerjarenplan vormt de grondslag voor het contributiebeleid. Hierin staat dat alle contributies volgend jaar 5% zouden stijgen. Als bestuur stellen we voor deze verhoging voor komend seizoen NIET door te voeren. We denken dat we hiermee aan alle leden een positieve impuls geven om vol goede moed en enthousiasme de pijlen te richten op 2021/22. Een seizoen dat naar onze overtuiging op alle fronten beter gaat worden dan het huidige seizoen.

Een praktisch bijkomend voordeel van dit voorstel is dat er nu dan ook niet door de leden gestemd hoeft te worden over de contributie. Deze blijft gewoon van toepassing zoals door de leden in de ALV van juni 2020 is vastgesteld.

Steunpakket

De junioren hebben door kunnen trainen en deel kunnen nemen aan de activiteiten die zijn georganiseerd ter vervanging van de competitie. Toch snakken we allemaal weer naar de gezelligheid met het team, publiek langs de kant en een krachtmeting tegen een uitdagende tegenstander. Gelukkig kunnen ook de senioren weer trainen en onderling wedstrijden spelen. Maar we begrijpen ook dat deze groep niet kan wachten tot we het clubhuis weer eens tot in de kleine uurtjes kunnen laten dampen en stampen. Onze G-hockeyers hebben virtueel contact gehouden met elkaar maar tellen de dagen tot ze, naast het hockey op de club, ook weer eens samen op pad kunnen.

Zoals onze overheid verschillende steunpakketten heeft opgetuigd om bedrijven, ondernemers en instellingen door de huidige corona-crisis heen te loodsen, willen wij, als bestuur, ook een steunpakket aanbieden aan onze leden voor seizoen 2021/22.

Concreet ziet dit steunpakket er als volgt uit:
-Jongste Jeugd (t/m E8): elk team krijgt een bijdrage aan een teamactiviteit van EUR 50 bovenop de gebruikelijke vergoeding van deelname aan de KNHB slotdag.
-Jeugd (D t/m A): voor elk team wordt de bijdrage aan een teamactiviteit verdubbeld van EUR 50 naar EUR 100.
-Senioren (incl. trimmers): elk team krijgt een bartegoed van EUR 750.
-G-hockey: EUR 100 verhoging van het budget voor een teamactiviteit.

Naast het niet verhogen van de contributie verwachten we dat dit steunpakket ook extra plezier geeft voor volgend seizoen!

Natuurlijk houden we ook hoop op verbeteringen en versoepelingen vóór het einde van het lopende seizoen. Als het kan gaat zeker het terras open en gaan we nog zoveel mogelijk activiteiten organiseren. De KNHB richt zich nog steeds op competitiewedstrijden vóór de zomerstop en wij staan klaar met onze teams en vrijwilligers zodra dat door gaat.  

We hopen jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Reacties of vragen zijn natuurlijk altijd welkom via [email protected]

Samen met onze vrijwilligersorganisatie blijft het bestuur voor het huidige seizoen vasthouden aan de focus op wat allemaal WEL kan en kijken wij graag, samen met jullie allemaal, hoopvol, positief en reikhalzend uit naar seizoen 2021/22.

Het bestuur van MHCB800
Elsbeth, Miranda, Yvo, Rob en Richard