Tijdelijke verzwaring voorbij

Tijdens de persconferentie van 17 november hebben we gelukkig kunnen horen dat de tijdelijke verzwaring, die op 3 november was ingegaan, op 18 november weer eindigt.

Concreet betekent dit dat op donderdag 19 november de 4x4 trainingen voor de senioren weer zijn toegestaan.
Verder kan met ingang van 19 november het clubhuis ook weer gebruikt worden voor overleg (commissies, bestuur).
Hieronder herhalen we even de regels hiervoor.

4x4 trainingen voor alle senioren
- een team traint één keer per week; het tijdstip dat jouw team welkom is zal in MIJN MHCB800 en de mobiele app zichtbaar zijn
- het beschikbare deel van het trainingsveld wordt verdeeld in maximaal 4 kwadranten
- je traint in een vaste groep van maximaal 4 man/vrouw per kwadrant; je blijft altijd op 1,5 meter van elkaar en blijft altijd binnen jouw kwadrant
- de keeper kan een zelfstandige groep zijn; er kan alleen op afstand afgemaakt worden op de goal waarbij de 1,5 meter regel altijd geldt
- vooraf moet het team zelf de groepjes van 4 samenstellen; er kunnen dus maximaal 16 mensen en 1 keeper tegelijk trainen; 
- je mag niet wisselen van groep tijdens de training, de groep van 4 bestaat dus de gehele training uit dezelfde mensen; je kunt wel in de volgende week een nieuwe groep van (maximaal) 4 formeren

Let op: de groepjes moeten altijd herkenbaar zijn!! Dat doen jullie door shirts/hesjes te dragen in duidelijk herkenbaar dezelfde kleur. De 4 mensen binnen een viertal dragen dezelfde kleur shirt/hesje en elk viertal draagt een afwijkende kleur van de andere viertallen. Spreek dit vooraf onderling duidelijk af. Hesjes van de club zijn niet beschikbaar.
Na afloop van de training blijven groepjes herkenbaar bij elkaar en verlaten samen het veld en het terrein. Daarbij wordt altijd 1,5 meter onderlinge afstand aangehouden.

Met betrekking tot de trainingsoefeningen:
- tijdens de oefeningen is altijd 1,5 meter onderlinge afstand noodzakelijk, dus geen duels, partijtjes of iets dergelijks
- voorbeelden van oefenstof ter inspiratie worden wekelijks door de Technisch Managers verspreid of je kunt je tot hen wenden voor inspiratie

Gebruik clubhuis
- er worden geen consumpties verkocht in het clubhuis
- er mogen geen zelf meegebrachte consumpties worden genuttigd in het clubhuis
- er vindt geen enkele vorm van teambespreking plaats in het clubhuis
- alleen voor noodzakelijk overleg is het clubhuis geopend (commissies, bestuur, etc) onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur en rekening houdend met alle overige maatregelen: aanvragen moeten minimaal 48 uur vooraf gedaan worden via
- alle kleedkamers zijn gesloten

Verder blijven alle overige maatregelen van kracht, zoals terug te vinden op onze website.