Terugblik Algemene Ledenvergadering

Nieuwsafbeelding
Op dinsdag 30 juni heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. Deze keer digitaal! Omdat de voorbereiding van de ALV veel tijd kost, zeker als die digitaal gehouden wordt, hebben wij als bestuur hierover begin mei besloten. Alle leden, en ouders van onze leden, hebben via mail en nieuwsberichten de informatie ontvangen. Daarnaast zijn de stukken zoals de presentatie, informatiebrief, en de vragen en antwoorden die gesteld werden beschikbaar gesteld in MIJN MHCB800.

Natuurlijk was het heel anders dan een normale ALV. Geen publiek, niet rechtstreeks in gesprek met de leden tijdens de ALV en van tevoren "oefenen” of alle verbindingen goed zouden verlopen. Maar we kijken tevreden terug en hebben ook van een aantal deelnemers van de Zoom-meeting complimenten ontvangen en dat is prettig.

Tijdens de ALV hebben we een toelichting gegeven op de doelstellingen uit ons meerjarenplan. Daarnaast hebben we besproken op welke wijze wij de vereniging voorbereiden op het komend seizoen. Zowel financieel als inhoudelijk. De stukken met informatie blijven in MIJN MHCB800 staan dus zijn nog zeker na te lezen.

We hebben twee voorstellen ter stemming gebracht. Het ging om het vaststellen van de contributie voor het komende seizoen en om een aanpassing in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De stemcommissie heeft bekend gemaakt dat beide voorstellen met meerderheid van stemmen zijn aangenomen.

Richard Vreeswijk heeft laten weten zich, na een periode van 6 jaar als penningmeester in het bestuur, in november aanstaande niet opnieuw verkiesbaar te stellen. De afspraak dat de bestuursleden, die 6 jaar geleden samen zijn gestart, niet tegelijk stoppen heeft meegespeeld in de afweging. Uiteraard heel erg jammer maar ook begrijpelijk. We hebben ervoor gekozen hier nu mee naar buiten te komen zodat we met elkaar op zoek kunnen gaan naar een nieuwe penningmeester.

Als bestuur zijn we tevreden over de wijze waarop de ALV verlopen is, maar onze voorkeur gaat zeker uit naar het houden van een ALV met daarbij de aanwezigheid van onze leden in ons Clubhuis. We kijken daarom uit naar de volgende ALV in november.