Teamindeling Jongste Jeugd

De teamindelingen voor de Jongste Jeugd (Jongens en Meisjes) zijn gepubliceerd. De indelingen zijn beschikbaar als download in MIJN MHCB800 (via het menu Club - Documenten - Teamindelingen).

Bij de F en de E6-teams is de sociale factor (wederzijdse vriendschap) de belangrijkste. Er is dus uitsluitend gekeken naar vriendschapsverzoeken, in combinatie met de woonplaats. Bij de E8 is daarnaast ook gekeken naar de spelbeleving van de kinderen. De technische commissie heeft zo goed als mogelijk geprobeerd de teams samen te stellen. Hou er rekening mee dat de F-teams 1x per week en de E6 en E8-teams 2x per week gaan trainen. Welke dagen dit zijn is pas eind augustus definitief bekend.

Het kan zijn dat je teleurgesteld bent over of zelfs oneens bent met de indeling. Voorheen kon je dan gebruik maken van de inloopavond om daar je vragen over het hoe en waarom aan de TC te stellen. Als gevolg van de Corona-crisis kent het proces van toetsing en indeling dit jaar een ander verloop dan voorheen. Dit gaat ook op voor de inloopavond. Deze vindt dit jaar niet plaats.

Mocht je echter onoverkomelijke bezwaren hebben met het team waarbij je ingedeeld bent, dan verzoeken wij jou dit uiterlijk voor dinsdag 9 juni om 19:00u via een mail kenbaar te maken aan de TC. Voor de Jongste Jeugd-lijn kan dat door een mail te sturen naar [email protected]