Teamindeling Meisjes CD

Meisjes C en D

De teamindelingen voor de MC- en MD-lijn zijn gepubliceerd. Het betreft de prestatie- én breedteteams. De indelingen zijn beschikbaar als download in MIJN MHCB800 (via het menu Club - Documenten - Teamindelingen).

Belangrijke info MD-lijn opleidingsteams

Op de eerste plaats belangrijke informatie over MD-lijn opleidingsteams. In de berichtgeving rondom de toetsingstraining hebben we al eerder aangegeven dat we voornemens waren om drie MD-opleidingsteams te formeren. Helaas is gebleken dat er zich te weinig speelsters hebben aangemeld voor de toetsingstraining. Hierdoor kan dit plan geen doorgang vinden. De nieuwe MD1 en MD2 zijn nu aangemerkt als opleidingsteams, waarbij de MD1 grotendeels bestaat uit 2e-jaars speelsters en de MD2 grotendeels uit 1e-jaars speelsters. 
Het besluit om deze stap te nemen is een paar dagen voor de toetsingstraining genomen. Om de spanning voor de kinderen niet op te voeren hebben we er bewust voor gekozen dit niet te communiceren. Hierdoor konden de kinderen op een ontspannen wijze deelnemen aan de training. Wij hopen op jullie begrip hiervoor.
De nieuwe MD3 is dus nu een breedteteam, net als de MD4 en MD5. Er is geprobeerd om bij de indelingen van deze teams zoveel als mogelijk gevolg te geven aan de vriendinnenvoorkeuren. In een aantal gevallen heeft dit er wel toe geleid dat speelsters in een "lager” team komen dan waarin ze eerst zaten. Dit was echter – om tot een gebalanceerde indeling te komen – niet te voorkomen.

De teamindelingen

De Technische Commissie heeft in beide lijnen zo goed als mogelijk geprobeerd de teams samen te stellen. Hierbij spelen bij het samenstellen van prestatieteams andere criteria dan bij breedteteams.

Het kan zijn dat je teleurgesteld bent over of zelfs oneens bent met de indeling. Voorheen kon je dan gebruik maken van de inloopavond om daar je vragen over het hoe en waarom aan de TC te stellen. Als gevolg van de Corona-crisis kent het proces van toetsing en indeling dit jaar een ander verloop dan voorheen. Dit gaat ook op voor de inloopavond. Deze vindt dit jaar niet plaats.

Mocht je echter onoverkomelijke bezwaren hebben met het team waarbij je ingedeeld bent, dan verzoeken wij jou dit uiterlijk voor maandag 8 juni om 19:00u via een mail kenbaar te maken aan de TC. Voor de MC- en MD-lijn kan dat door een mail te sturen naar [email protected].

We wensen iedereen heel veel plezier en sportieve ontwikkeling toe in de nieuwe teams en in het nieuwe seizoen!!

De Technische Commissie