Teamindeling Meisjes ABCD

Meisjes A en B

De teamindelingen voor de MA- en MB-lijn zijn gepubliceerd. Het betreft de prestatie- en breedteteams. De indelingen zijn beschikbaar als download in MIJN MHCB800 (via het menu Club - Documenten - Teamindelingen). De Technische Commissie heeft zo goed als mogelijk geprobeerd de teams samen te stellen. Hierbij spelen bij het samenstellen van prestatieteams andere criteria dan bij breedteteams. 

Het kan zijn dat je teleurgesteld bent over of zelfs oneens bent met de indeling. Voorheen kon je dan gebruik maken van de inloopavond om daar je vragen over het hoe en waarom aan de TC te stellen. Als gevolg van de Corona-crisis kent het proces van toetsing en indeling dit jaar een ander verloop dan voorheen. Dit gaat ook op voor de inloopavond. Deze vindt dit jaar niet plaats.

Mocht je echter onoverkomelijke bezwaren hebben met het team waarbij je ingedeeld bent, dan verzoeken wij jou dit uiterlijk voor maandag 8 juni om 19:00u via een mail kenbaar te maken aan de TC. Voor de MA- en MB-lijn kan dat door een mail te sturen naar [email protected]

Meisjes C en D

Op zaterdag 6 juni vinden de toetsingstrainingen plaats voor de MC-prestatie en MD-opleidingslijn. Vanuit de TC wordt getracht om de indelingen van deze lijnen nog datzelfde weekeinde te publiceren. Houdt hier s.v.p. rekening mee.

Voor de MC- en MD-lijnen geldt hetzelfde als voor de MA en MB-lijnen; er is géén inloopavond. Bij onoverkomelijke bezwaren wordt ook hier verzocht dit uiterlijk voor maandag 8 juni voor 19:00u*) via een mail aan de TC kenbaar te maken. Voor de MC- en MD-lijn kan dat door een mail te sturen naar [email protected]

We wensen iedereen heel veel plezier en sportieve ontwikkeling toe in de nieuwe teams en in het nieuwe seizoen!!

De Technische Commissie

*) Mocht het door omstandigheden zo zijn dat de publicatie pas op maandag 8 juni plaatsvindt, dan wordt de termijn voor de MC- en MD-lijn verruimd tot dinsdag 9 juni 19:00u.