Facturatie contributie 2020/21

Nieuwsafbeelding
Bij deze brengen we jullie op de hoogte van de facturatie en incasso van de contributie voor het seizoen 2020/21.

14 september incasso 1e termijn
9 november incasso 2e termijn
4 januari incasso 3e termijn

Contributiefacturen zullen per e-mail worden verstuurd. Check zo nodig in MIJN MHCB800 of in de mobiele app of jouw correcte e-mail adres in de ledenadministratie is opgenomen.

Zorg voor voldoende saldo op je bankrekening zodat incasso's zonder problemen uitgevoerd kunnen worden.

Voor Junioren is zaalhockey een integraal onderdeel van het programma en geen facultatieve activiteit. De jaarcontributie, zoals die op de contributiefactuur vermeld staat, betreft voor de Junioren dus de contributie voor veld- en zaalhockey tezamen.