AL

We houden je op de hoogte ...

Nieuwsafbeelding
In dit bericht lees je meer over de volgende onderwerpen:
- accommodatie gesloten
- ALV en financiën
- vervolg competitie
- geplande activiteiten

Het is een bijzondere tijd voor iedereen. Zowel landelijk als in de directe omgeving heeft iedereen te maken met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De maatregelen die genomen worden raken het hele land. Als we naar onze vereniging kijken zijn wij natuurlijk geraakt door het besluit met alle activiteiten (competitiewedstrijden, trainingen, evenementen) te stoppen. Dit besluit heeft het bestuur genomen op advies van de KNHB, die zich weer laat adviseren door het RIVM en NOC*NSF. Een moeilijk maar duidelijk besluit!
Met dit nieuwsbericht willen wij alle leden nader informeren over een aantal onderwerpen.

Accommodatie
Vanaf donderdag 12 maart hebben wij het clubhuis van MHC Bemmel 800 gesloten. Er vinden geen trainingen plaats en er mag niet gehockeyd worden. Wij verzoeken iedereen zich hieraan te houden. Doordat alle sportclubs, horecagelegenheden en scholen dicht zijn is het logisch dat er gezocht wordt naar alternatieve bezigheden maar het landelijke advies is nadrukkelijk niet met grotere groepen bij elkaar te zijn en sociale contacten te mijden. Wij willen hier graag aan meewerken en doen hierbij een beroep op onze leden de adviezen op te volgen.

Algemene Ledenvergadering en financiën
Op 8 april aanstaande stond de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. Tijdens deze ALV wordt onder andere de contributie voor volgend seizoen in stemming gebracht. Deze ALV verplaatsen we naar 23 april. We streven ernaar om de contributie vastgesteld te hebben voor de uiterlijke opzegdatum van 30 april, net als andere jaren. Mochten wijzigingen in de maatregelen en adviezen vanuit de overheid dit noodzakelijk maken zullen we de datum van de ALV opnieuw overwegen.

Wat betreft de financiële huishouding van de vereniging: de huidige situatie raakt ook onze portemonnee. Door het stopzetten van alle activiteiten lopen wij barinkomsten mis en het is niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. Daarnaast is het grootste deel van onze kosten vast en deze lopen dus gewoon door. Het bestuur is de zaken aan het analyseren en neemt waar mogelijk maatregelen om kosten te besparen en de kaspositie te beschermen. We kunnen ons voorstellen dat mensen denken aan restitutie van contributie vanwege het afgelasten van alle activiteiten; dit is echter zowel reglementair als praktisch (op basis van bovenstaande) niet aan de orde.

Vervolg competitie KNHB
Op dit moment heeft de KNHB de competitie tot 6 april 2020 opgeschort. De KNHB zal bepalen op welke manier de competitie vervolgd gaat worden. Uiteraard is nog niet bekend hoe dit er uit gaat zien. Voor de volledigheid willen we hier wel de inhaaldagen communiceren zoals die aan het begin van het seizoen door de bond waren opgenomen in de jaarkalender. Voor senioren zijn dit 26 april, 3 mei en 21 juni. Voor de junioren zijn de inhaaldagen voor dit seizoen 11 april, 2 mei, 23 mei, 30 mei en 1 juni. Ook al is het voor ons niet zeker of deze dagen gebruikt gaan worden kan het geen kwaad deze alvast in je agenda te noteren. Zodra er meer bekend is laten we dat weten.

Overige activiteiten
In maart en april stonden verschillende activiteiten voor de jeugd en junioren gepland. Deze gaan niet door op de oorspronkelijke datum. De open dag van 28 maart wordt uitgesteld. Verder zou op 4 april het vriendjes en vriendinnen toernooi plaatsvinden en op 5 april de Zeskamp voor de C-jeugd. Deze activiteiten proberen we ook te verplaatsen naar een latere datum. We vinden het heel jammer dat deze activiteiten niet door kunnen gaan op de geplande datum maar ons lijkt het verstandig hier vroegtijdig helder in te zijn.


Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet net als iedereen. Als bestuur hebben we regelmatig overleg met elkaar om in de ontstane situatie met de informatie die we hebben goede besluiten te nemen. Belangrijker is nog dat eenieder zo goed mogelijk door deze crisis komt. Wij wensen iedereen dan ook veel sterkte de komende tijd, zorg goed voor elkaar en voor jezelf.

Door middel van nieuwsberichten houden wij jullie op de hoogte. Mochten er vragen of suggesties zijn deel ze gerust via [email protected]