AL

Nieuw bestuurslid gezocht!

Nieuwsafbeelding
Afgelopen november heeft Sander Schinkel afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid en hebben onze leden Elsbeth van der Hoeven gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Elsbeth was al actief als bestuurslid, verantwoordelijk voor de portefeuille Hockey Operationele Zaken (HOZ), waardoor er dus een vacature ontstond in het bestuur. Deze vacature is ook gecommuniceerd via de website.

In de tussentijd heeft het bestuur nagedacht over de samenstelling van het bestuur en de verdeling van verantwoordelijkheden. De portefeuille HOZ was oorspronkelijk gecreëerd, als afsplitsing van de portefeuille Hockeytechnische Zaken (HTZ), om meer aandacht te kunnen geven aan de uitdagingen op het vlak van zaalhockey en arbitrage. Inmiddels zijn deze commissies goed bezet en lopen de zaken een stuk soepeler. De huidige uitdagingen (tevens speerpunten van het beleid) liggen in ledengroei en versterking van ons vrijwilligersapparaat. Dit riep voor het bestuur de vraag op of het nodig was HOZ als zelfstandige portefeuille te handhaven. Verder waren er nog geen reacties ontvangen op de vacature.

Het bestuur heeft uiteindelijk besloten enerzijds om de portefeuille HOZ te verdelen over de andere bestuursposities maar anderzijds het aantal bestuursleden wel op 6 te willen houden. Hiermee blijft de vacature in het bestuur dus gehandhaafd. Het bestuur kiest ervoor om het nieuwe bestuurslid de twee thema’s ledengroei en versterking vrijwilligersapparaat als belangrijkste aandachtsgebieden te geven. Deze thema’s vormen een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle huidige bestuursleden in hun huidige portefeuilles, waardoor het mogelijk wordt de vacature in te laten vullen door een persoon met momenteel minder bestuurlijke ervaring. Bijkomend voordeel is dat de diversiteit binnen het bestuur hiermee kan toenemen; het is immers van groot belang dat het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende lijnen binnen onze vereniging.

Wij zijn dan ook op zoek naar een Bestuurslid Verenigingszaken (VZ), met in de portefeuille de thema’s Ledengroei en Vrijwilligersbeleid. Wij zijn op zoek naar iemand die de uitdaging ziet in het uitbouwen van een visie op deze onderwerpen. Iemand die in staat is om bijvoorbeeld een vrijwilligerscommissie op te zetten en vorm te geven. Iemand die een netwerk binnen de club op kan bouwen, of al een redelijk netwerk heeft en dit verder uit kan breiden. De veel gestelde vraag is de verwachte tijdsinvestering. Dit is altijd lastig te beantwoorden. We vergaderen 1 avond per maand, en gemiddeld zul je 4 tot 8 uur per week in touw zijn voor de vereniging. Maar als bestuur streven we naar verdeling van de lasten onderling en zoveel als mogelijk met de commissies. Daarnaast levert het veel voldoening op een bijdrage te kunnen leveren aan een vereniging in ontwikkeling en met ambitie. Niet in de laatste plaats is een vrijwillige bestuursfunctie een waardevolle aanvulling op je CV.

Als bovenstaande jou aanspreekt nodigen we jou van harte uit met ons in gesprek te gaan over de vacature Bestuurslid Verenigingszaken. Spreek één van ons aan of stuur een e-mail naar [email protected]

Wat betreft de verdeling van de portefeuille HOZ:
- het Wedstrijdsecretariaat gaat vallen onder het Secretariaat;
- Zaalhockey wordt verdeeld over HTZ en Accommodatie, net als de verdeling van verantwoordelijkheden voor veldhockey;
- Arbitrage ligt dicht bij Respect & Sportiviteit wat naar ons inzien een goede plek heeft bij de Voorzitter.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur gerust een e-mail naar [email protected]

Het bestuur van MHC Bemmel 800
Elsbeth, Miranda, Yvo, Rob en Richard