AL

Nieuws uit de ALV

Op dinsdag 5 november vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in het clubhuis. De presentatie die het bestuur met de aanwezigen heeft gedeeld is terug te vinden als download in MIJN MHCB800 (menu Club - Documenten - ALV). Op de volgende belangrijke punten blikken we graag even terug.

Jaarverslag en jaarrekening 2018/19
Met het jaarverslag (zie nieuwsbericht op de website en beschikbaar als download in MIJN MHCB800) heeft het bestuur een uitgebreid en interessant document samengesteld met noemenswaardige en belangrijke punten van hetgeen er in 2018/19 allemaal is gedaan en bereikt. Mocht je dit verslag nog niet hebben gelezen raden we je dat van harte aan!
De jaarrekening 2018/19 is voor de cijferliefhebbers. Belangrijk om te weten is dat de onafhankelijke kascommissie deze heeft onderzocht en hier geen op- of aanmerkingen bij heeft.
Op basis van het bovenstaande hebben de leden décharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

Nieuwe voorzitter van het bestuur
In deze ALV hebben de leden Elsbeth van der Hoeven benoemd tot voorzitter van het bestuur, als opvolger van Sander Schinkel. Elsbeth draait al een poos mee in het bestuur als bestuurslid Hockey Operationele Zaken (HOZ) en we feliciteren haar van harte met deze stap!
Binnenkort zal er een nieuwsbericht verschijnen waarin Elsbeth nader ingaat op haar benoeming.

Vacature bestuurslid HOZ
Nu Elsbeth voorzitter is geworden van het bestuur betekent dat gelijkertijd dat er een vacature is ontstaan voor het bestuurslid Hockey Operationele Zaken (waaronder specifiek de aandachtsgebieden Zaalhockey, Arbitrage en Wedstrijdsecretariaat). Mensen die interesse hebben in deze bestuurspositie of vragen hebben zijn bij deze van harte uitgenodigd van zich te laten horen via [email protected]

Afscheid Sander Schinkel
De ALV werd afgesloten met het afscheid van Sander Schinkel als bestuursvoorzitter. Sander is 5 jaar voorzitter geweest van onze vereniging. In zijn eigen toespraak en die van Elsbeth van der Hoeven, ook namens de overige bestuursleden, werd uitgebreid stilgestaan bij wat er in de afgelopen 5 jaar allemaal is veranderd. Vooral op het sportcomplex zijn de resultaten zichtbaar, zoals bijvoorbeeld het waterveld op Veld 1. Daarnaast zijn er grote stappen gezet op het vlak van diverse beleidsmatige onderwerpen zoals hockeytechniek (inclusief zaalhockey), financiƫn, sponsoring en kleding, activiteiten en sfeer op de club, en ga zo maar door. Samen met vele vrijwilligers zijn veel initiatieven een succes geworden. De dank aan Sander voor zijn inzet en energie in de afgelopen 5 jaren is bijzonder groot!
Als blijvende herinnering aan deze periode heeft het bestuur besloten de team-ruimte te dopen tot het "SCHINKEL-LOKAAL". Deze ruimte is afgelopen zomer aangelegd (op de plaats van de ouder keeper-lockers) en enkele weken geleden in gebruik genomen. Teams kunnen gebruikmaken van het Schinkel-lokaal voor het (voor- of na-)bespreken van een wedstrijd of voor ander overleg. Binnenkort wordt een beamer geplaatst, waarmee het Schinkel-lokaal helemaal af is. We hopen dat iedereen veel plezier zal hebben van deze nieuwe overlegruimte in ons clubhuis.

Op de foto's zie je hoe Sander en zijn vrouw Karin worden toegesproken door Elsbeth, en bloemen en cadeaus in ontvangst nemen.