AL

Jaarverslag 2018/19

Nieuwsafbeelding
In voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van 5 november tref je als bijlage bij dit bericht aan het Jaarverslag 2018/19 van het bestuur. In dit document kijken we terug op het afgelopen seizoen. Hiermee legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid.

Daarnaast is het een algemeen naslagwerk en naar onze mening interessant leesvoer voor iedereen!

Mocht je naar aanleiding van het Jaarverslag 2018/19 vragen hebben die je in de Algemene Ledenvergadering aan de orde wil brengen ontvangen wij die heel graag vooraf via [email protected]
Ook na de ALV kun je op dat e-mail adres terecht met je vragen.