AL

P2 training voor Meisjes B breedte

Nieuwsafbeelding
Sinds begin september werken we volgens een nieuw concept voor Meisjes B - breedteteams tijdens de maandagavond training.

We vinden het als club belangrijk dat iedereen met plezier naar de training komt en met een goed gevoel naar huis gaat. In het afgelopen seizoen hebben we echter de feedback gekregen, van zowel speelsters, ouders als trainers, dat de lijntraining niet altijd als plezierig werd ervaren. We hebben de problematiek geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat vooral in de B-leeftijd het met plezier mee doen aan een training sterk afhankelijk is van de stemming waarin het kind op dat moment verkeert. Vaak ligt de focus niet bij aandachtig/gemotiveerd meetrainen en verbetering van techniek/tactiek, maar bij andere zaken die een grote rol spelen van meiden in deze leeftijdscategorie. Denk bijvoorbeeld aan dat vervelende schoolrooster, de gebeurtenissen van de dag in het drukke sociale leven, veeleisende ouders, enzovoorts. Op deze leeftijd kunnen dit soort zaken véél belangrijker zijn dan hockey.... Maar niet altijd en niet voor iedereen.

MHCB800 hanteert de 3 P's in haar visie: Passie, Prestatie en Plezier. Aan Passie ontbreekt het de meiden absoluut niet. Ze willen allemaal hockeyen. Als ze hun eigen weg mogen gaan hebben ze ook nog het grootste plezier. Presteren willen ze allemaal wel maar wel op hun eigen wijze. Omdat het van kind tot kind van training tot training kan verschillen hoe de focus is, hebben we een nieuw concept ontwikkeld: de P2 training. We gaan dit zeker tot aan de winterstop uitvoeren. Dan vindt evaluatie plaats om te bepalen of we er in het voorjaar van 2020 mee verder gaan.

Wat houdt deze P2 training in en hoe werkt het nu?

Op maandagavond starten we de training met alle aanwezige speelsters met een warming-up. Standaard doen we een 4-minuten loop. Daarna gaat de warming-up verder met stick en bal. Dit duurt circa 15 minuten. Vervolgens krijgen de speelsters de keuze Pleziertraining te gaan volgen of Prestatietraining te gaan doen. Deze keuze krijgen ze elke training opnieuw.

Bij de Pleziertraining bestaat de training uit nagenoeg alleen het spelen van partijspel. Dit kan in grote partijvorm (11 tegen 11) maar ook in kleinere samenstelling (bijvoorbeeld 4 tegen 4). Een trainer begeleidt dit en geeft extra aanwijzingen aan teams en individuele speelsters.

Voor deelname aan de Prestatietraining is de enige voorwaarde gemotiveerde en actieve deelname aan de oefeningen. De individuele technische vaardigheid is niet van belang. Tijdens de Prestatietraining worden in het algemeen kleine oefeningen uitgezet die in circuitvorm worden afgewerkt. De oefeningen zijn zeer divers. We werken met drie trainers aan techniek, tactiek en conditie. Afspraak met de speelsters is dat als je naar het oordeel van de trainers verstorend aanwezig bent op de Prestatietraining, en je blijkbaar in een Pleziertraining modus bent, dat we dat helemaal prima vinden. Maar we vinden dan ook dat je beter af bent op de Pleziertraining en vragen je dan daarheen te gaan.

Tot slot

Er zijn inmiddels enkele trainingen geweest volgens dit nieuwe P2 concept. Tot nu toe is de tevredenheid bij spelers en trainers groot en wordt ons doel (komen en gaan met een plezierig gevoel) bereikt. Zoals gezegd gaan we hiermee door tot aan de winterstop. We zijn erg benieuwd naar hoe een en ander zich gaat ontwikkelen. We staan open voor feedback en horen graag van jullie wat je er van vindt.

Rob Meinema
Technisch Manager Breedte Teams