AL

Op weg naar rookvrij

Nieuwsafbeelding
In de Algemene Ledenvergadering van april is door de leden het rookbeleid van onze vereniging vastgesteld, op weg naar een rookvrije generatie. Dit beleid is effectief met ingang van het seizoen 2019/2020. Op verschillende plekken op ons terrein zul je de herkenbare borden aantreffen om iedereen hieraan te helpen herinneren.

Concreet houdt het rookbeleid in dat er op het gehele terrein, dus langs de velden en op het terras, NIET gerookt mag worden. In de gebouwen mocht dit uiteraard sowieso al niet.
Achter het clubhuis is een aparte rookzone aangewezen; dit is de enige plek op het hele terrein waar nog gerookt mag worden.
Dit geldt voor alle dagen en alle tijden van de dag.

Dit beleid is vastgesteld door de Ledenvergadering. Dit betekent dus ook dat het de verantwoordelijkheid is van alle leden dat dit beleid wordt gevolgd en dat iedereen elkaar aanspreekt op het naleven van dit beleid.

Voor de veiligheid is het niet toegestaan glaswerk en dergelijke mee te nemen naar de rookzone achter het clubhuis.