AL

Procedure teamindeling seizoen 2019-2020

Nieuwsafbeelding

Toetsingstrainigen:

Voor de indeling van het volgende seizoen worden toetsingstrainingen georganiseerd voor de D- en de C-categorie. Er worden 2 groepen gemaakt: Top en Breedte.

 

Voor de Topgroep MD worden uitgenodigd:

1e jaars van MD1

1e jaars van MD2

1e jaars van MD3

Speelsters uit de 8-tallen, waarvan de TC en/of TM vinden dat ze in aanmerking om in een Prestatieteam te gaan spelen.

Spelers/speelsters waarvan de TC en/of TM vindt dat ze een kans verdienen.

 

Voor de Topgroep MC worden uitgenodigd:

1e jaars van MC1

1e jaars van MC2

2e jaars van MD1

2e jaars van MD2

Spelers/speelsters waarvan de TC en/of TM vindt dat ze een kans verdienen.

 

A en B categorie

Voor de B- en A-categorie worden geen toetsingstrainingen gehouden.

Daarvoor in de plaats wordt een grote selectiegroep samengesteld, waarmee, bij voorkeur onder leiding van de beoogd trainer/coach van het volgende seizoen, enkele malen getraind wordt. Voor de zomer wordt van deze selectiegroep het 1e team van de categorie samengesteld en daarmee dus ook de teams er onder.

 

Voor de selectiegroepen worden uitgenodigd:

1e jaars van het 1e team van de categorie

2e jaars van het 1e team van de jongere categorie

1e jaars van het 2e team van de categorie

Spelers/speelsters waarvan de TC en/of TM vindt dat ze een kans verdienen.

 

"vriendjes/vriendinnetjesverzoeken”

In alle categorieën is er de mogelijkheid om aan te geven met welke vriendinnetjes je volgend seizoen graag in een team wilt worden ingedeeld. Dat kan je, voor 18 mei, aangeven bij je coach. Belangrijk is de volgende informatie:

1. je voor- en achternaam

2. je geboortedatum

3. de voor- en achternamen van maximaal drie vriendinnen (We streven naar minstens 1 ‘match’)

4. het team waarin zij nu hockeyt

 

·De vriendschap moet wederzijds zijn! Dat wil zeggen dat spelers elkaars naam hebben doorgeven. Is dat niet het geval, dan wordt daar geen rekening mee gehouden.

·Wordt er geen voorkeur opgegeven, dan wordt een speler sowieso bij minimaal één van de huidige teamgenoten geplaatst. Dit kan dus ook een teamgenoot zijn, waarmee het wellicht minder botert.

·Er hoeft niet alleen een vriendin uit het eigen team doorgegeven te worden. Speelt een vriendin in een ander team, dan kan die naam ook opgeven worden. Graag dan wel het team vermelden waarin zij speelt.

·Maak een reële vriendinnenkeuze. Het kan immers zo zijn dat niveauverschillen zo groot zijn, dat plaatsing bij elkaar in een team niet verstandig lijkt te zijn of zelfs niet mogelijk is. Denk bij dit laatste aan de eerstelijnsteams.

·Er is een maximum van drie namen die opgeven kan worden. Er wordt door de TC naar gestreefd om een speler bij één van de drie opgegeven namen te plaatsen. De TC bepaalt bij wie. Hierbij wordt niet gekeken naar de volgorde van opgave.

·Indien van toepassing kan ook doorgeven worden bij wie een speler niet in een team wilt komen.

·Is de voorkeur opgegeven en blijkt na bekendmaking van de teams dat de speler het niet zo had bedoeld of dat een speler het toch liever anders had gezien, dan is dat heel vervelend. Dit is géén reden om iets te veranderen aan de teamindeling.

·Voorkeuren die te laat binnenkomen, worden niet verwerkt in de samenstelling. De speler wordt dan automatisch geplaatst bij minimaal één van de huidige teamgenoten.

 

Tijdspad:

13 mei Uitnodigingen voor Toetsingstrainingen

27 mei Toetsingstrainingen (vanaf maandag 27 mei)

3 juni Bekendmaking nieuwe breedteteams

3 juni Start trainingen selectiegroepen prestatieteams

5 juni Inloopavond