AL

Uitnodiging ALV 16 apr 2019

Nieuwsafbeelding
Graag nodigen wij leden, ouders/verzorgers van leden en vrijwilligers uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die we organiseren op dinsdag 16 april 2019. De ALV begint om 20:00u en wordt gehouden in het clubhuis (registratie vanaf 19:45u).

Tijdens deze ALV zal het bestuur vooruitkijken naar seizoen 2019/20 en zal de contributie voor seizoen 2019/20 vastgesteld gaan worden. Daarnaast presenteren wij op deze ALV de nieuwe kledinglijn van MHC Bemmel 800.

Op de website kun je via MIJN MHCB800 de agenda voor deze ALV en de notulen van de vorige ALV downloaden (menu Club - Documenten - ALV).

Op de agenda staat ook de benoeming van het bestuurslid Hockey Operationele Zaken (HOZ). Elsbeth van der Hoeven stelt zich herkiesbaar voor deze positie. Andere kandidaten worden vriendelijk verzocht zich uiterlijk 9 april kenbaar te maken bij het secretariaat.

Tenslotte willen wij erop wijzen dat vrijwilligers stemrecht hebben op de vergadering. Als belangrijke vertegenwoordiging van de jeugd binnen onze vereniging willen we deze groep met nadruk uitnodigen voor de ledenvergadering.

Graag tot ziens op de 16e!

Het bestuur van MHC Bemmel 800