Zaalhockey

Beleid Zaalhockey

Bij onze vereniging word je lid voor veld- en zaalhockey. Zaalhockey vormt een uitstekende aanvulling op het veldhockey. Het integraal onderdeel laten uitmaken van de sportuitoefening, zoals in het technisch beleid beschreven, is belangrijk omdat het de vaardigheden van de speler vergroot. Vooral de ontwikkeling van de techniek en beslissingssnelheid kunnen in de zaal enorm verbeterd worden. Wij kiezen ervoor om in principe in de zaal de veldteams bij elkaar te houden. Maar afhankelijk van de teamgrootte bekijken we per zaalseizoen of we kleinere teams kunnen samenstelling voor in de zaal.


Zaalcompetitie

De competitie in de zaal start in het eerste weekend van december en loopt tot half februari door. Elk team heeft, afhankelijk van de poule grootte, in principe vijf wedstrijddagen (zaterdagen en/of zondagen) verspreid over deze periode. Elke competitiedag speelt het team twee wedstrijden.

Wanneer de teams thuis spelen ontvangen zij de tegenstanders in de zaal. Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor de bezetting van de wedstrijdtafel en draagt mede zorg voor een goede en sportieve sfeer in de zaal.

Alle juniorenteams, zowel breedte- als 1e lijnsteams, in de lijnen E8-tallen, D, C, B en A nemen deel aan de competitie. De juniorenteams van de E6-tallen spelen geen zaalcompetitie en doen ook niet mee aan de midwintercompetitie (veld) van de bond. Wij leggen de focus op de zaal. In combinatie met de training wordt ook in toernooivorm het wedstrijdelement in het programma opgenomen.

 

Zaaltraining

De trainingen in de zaal starten in principe één à twee weken voor de start van de competitie en lopen door tot het einde van het zaalseizoen half februari. Afhankelijk van hoe het veldseizoen overgaat in het zaalseizoen zal bekeken worden wanneer de zaaltrainingen starten. Alle juniorenteams (E6-tallen t/m A) nemen deel aan de zaaltraining. Voor het huidige seizoen streven we naar 10 trainingsuren per seizoen. Voor spelers in senioren breedte teams geldt dat zij individueel kunnen kiezen of zij in de zaal willen trainen of niet.

Voor zover als mogelijk worden de trainingen in de sportzalen in Bemmel georganiseerd en bij voorkeur doordeweeks. Er worden zoveel mogelijk trainers ingezet die ook op het veld de trainingen verzorgen.

Om de F-spelers en Funkey-jeugd al op jonge leeftijd kennis te laten maken met Zaalhockey zullen voor deze teams op meerdere momenten trainingen en clinics georganiseerd worden. Dit wordt zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld over de periode van de winterstop. Ook hier geldt dat dit programma een integraal onderdeel vormt van het trainingsaanbod en deelname dus niet optioneel is.

Voor overige teams (G-hockey en trimhockey) wordt door de zaalhockeycommissie in overleg met de teams gekeken welke wensen/behoeften en mogelijkheden er zijn.

 

Zaalhockeycommissie

Wij hebben een Zaalhockeycommissie die zich richt op de volledige organisatie van het zaalhockeyseizoen. De leden van deze commissie hebben contact met de bond, de zaalbeheerders, plannen de trainingen en zetten de trainers in, uiteraard in samenwerking met de Technisch Manager van de club. De communicatie en voorlichting richting spelers/teams gaat voornamelijk via de coaches van de teams. Tijdens de competitie wordt ook de arbitrage georganiseerd. Ook voor de zaal is het arbitragebeleid uitgangspunt voor het inzetten van de scheidsrechters. Voor seniorenteams geldt dat zij hun eigen scheidsrechter meenemen naar de wedstrijden in de zaal.

 

Zaalhockeyregels

Voor een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen veld- en zaalhockey alsmede het volledige reglement kijk hier op de website van de KNHB.

 

Het e-mailadres van de zaalhockeycommissie is [email protected]