De Clubhistorie

Hockeyen wij op een hoogte van 800 meter? Hockeyen we al 800 jaar in Bemmel? Hebben wij altijd precies 800 leden? Het mysterieuze getal in de naam van MHC Bemmel 800 roept vragen op.

Dit getal hangt samen met de ontstaansgeschiedenis van ons mooie dorp. In 1178 werd ‘Bemele juxta Noviomagus’ (Bemmel tegenover Nijmegen) voor het eerst genoemd in de geschiedschrijving. In 1978 werd derhalve het 800-jarige bestaan van Bemmel gevierd. Ter ere van deze 800ste verjaardag heeft een klein groepje sportievelingen, de eerste hockeyers van Bemmel, het initiatief genomen een hockeyvereniging op touw te zetten. Op 16 mei 1978 werd de eerste Mixed HockeyClub van Bemmel formeel opgericht, en de 800 was vanaf dat moment onderdeel van de naam: MHC Bemmel 800.

Lees hieronder verder voor het uitgebreide verhaal.

Heb je informatie over de geschiedenis van onze vereniging? Verhalen, foto's, documenten? Aanvullingen of correcties op onderstaande? We horen het graag via een e-mail naar het secretariaat!!

Het begin in 1978

Als we even achterom kijken zien we dat het allemaal begon "achter De Bongerd”. Er lag een grasveld en daarbij werd een caravan geplaatst. Ziedaar het eerste clubhuis. Wat betreft de kleedkamers maakten we, samen met de handbal- en basketbalvereniging, gebruik van de accommodatie van de tennisvereniging. Op 10 augustus 1978 kun je in het eerste clubblad lezen dat het aantal leden 42 bedroeg en op 12 augustus 1978 werd de eerste training gehouden.

Aangezien het veld "achter De Bongerd” onder water stond, werd er voor de eerste activiteiten uitgeweken naar het grasveld achter het toenmalige Restaurant "De Gouden Appel”, de plaats waar nu het verzorgingstehuis "Liduina” en het appartementen complex te vinden is. Omdat ook deze velden niet doorlopend gebruikt konden worden, moesten herhaaldelijk de thuiswedstrijden worden omgezet in uitwedstrijden.

De drie oprichters vormden het eerste bestuur waarbij de functies als volgt werden verdeeld: voorzitter Harrie Sinjorgo, secretaris Marieke Heida en penningmeester John Simmelink.

In het seizoen 1978/79 werd gestart met de competitie. Eén dames- en één heren team werden ingedeeld in de vierde klas. Leden van het eerste uur waren: Rob Gerritsen, Denis Schils, Geert Jansen en de "Van Lunens” uit Nijmegen.
In het derde clubblad werden de volgende nieuwtjes gepubliceerd: het clubblad ontvangt de naam Binnendijks; nieuwe leden: Henk Okx en zijn zoon Wytze, Edward Simmelink en zijn zussen Yvette en Janine. De  eerste feestavond vond plaats bij Rob en Floor Gerritsen thuis; de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) in De (oude) Kinkel. In oktober 1978 werd Harrie Sinjorgo als voorzitter opgevolgd door Goof van Nunen. Een van de nieuwe leden die zich aandiende was Jan van Riemsdijk. De contributie werd vastgesteld op 60 gulden (EUR 27) voor junioren en 90 gulden (EUR 41) voor senioren.

In het seizoen 1979/80 werd in de competitie een herenteam, een damesteam, een veteranenteam, een jongens en meisjes juniorenteam ingedeeld. In dat zelfde seizoen werden 2 teams ingeschreven voor de zaalhockeycompetitie. En er kwam een nieuw c.q. een ander clubhuis "achter De Bongerd”. Marieke Heida trad af als secretaris en werd opgevolgd door Cock Sinjorgo. Tevens werd Ria Nadorp toegevoegd aan het bestuur.

De 80-er jaren

In 1980 kon een 2e herenteam worden ingeschreven en bij de nieuwe leden zien we de namen van Jac van Berge Henegouwen en Piet Lemmen, terwijl we het jaar daarop als nieuwe leden mogen begroeten; Ramon Janssen, Hans Hutten en Iwan Kersten. Voor de dames verloopt de competitie nog niet naar tevredenheid. Doch in het seizoen 1980/81 wordt het eerste herenteam kampioen en promoveert naar de derde klas. 

In 1982 krijgt het bestuur een nieuwe voorzitter - de derde - Ed van Eechoud. De club groeit en de zelfwerkzaamheid van de leden - inmiddels 100 - neemt enorm toe, hetgeen resulteert in een actie om het clubhuis te verfraaien. Onder leiding van Rob Gerritsen en Jan Schaepman - ook al zo’n prominent lid - worden het clubhuis en de kleedkamers in een nieuw jasje gestoken.

Net op tijd is alles gereed voor de viering van het eerste lustrum in mei 1983. In "Binnendijks" 5e jaargang nr. 29 houdt Ed van Eechoud een voorzitterswoordje bij de opening van het "After Kwel” toernooi. Dit toernooi, waarvan de naam te maken had met de overlast aan kwelwater, werd gehouden t.g.v. het eerste lustrum. Hij richtte zich speciaal tot toenmalig burgemeester Van Nispen tot Pannerden om hem te wijzen op de kwaliteit van de velden en ook op de gunstige ontwikkeling bij de hockeyclub t.a.v. leden, inzet en spelpeil. N.B. Lustrum sweaters werden verkocht voor een bedrag van 35 gulden (EUR 16).

Op de ledenlijst tref je in 1984 onder meer aan: Milou Blankenheym , Kitty en Daniëlle van Berge Henegouwen, Noud Blankenheym, Theo Cornelissen, Sabine van Eechoud. In dat jaar moet Heren1 helaas degraderen en keert terug naar de vierde klas.

De eerste gesprekken met de gemeente over de nieuwe accommodatie nemen een aanvang, waarbij gesproken wordt over de mogelijkheid tot een combinatie met Sportclub Bemmel, de voetbalclub.

Een aantal senioren neemt afscheid en dat betekent dat Heren 1 nog maar 8 spelers over heeft. Er dreigt dus het verlies van het Heren1 team. Doch met behulp van enige junioren wordt Heren1 alsnog ingedeeld in de competitie.

In 1985 komen er concrete gesprekken met Sportclub Bemmel en de gemeente over de aanleg  van een kunstgrasveld op De Essen, het sportpark van de voetbalclub.
Inmiddels bestaat de club uit 140 leden en Martin Grol is toegetreden tot het bestuur.
De gesprekken over de nieuwe accommodatie gaan door. De voor dit doel opgerichte "Stichting Multisport De Essen” is verantwoordelijk voor de exploitatie en een juist gebruik van  het kunstgrasveld. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van voetbal- en hockeyclub.

In juni 1987 wordt "achter De Bongerd" het zgn. Uitsmijtertoernooi gehouden en in augustus van dat zelfde jaar vindt de officiële opening plaats van het nieuwe veld. In oktober wordt het in eigen beheer gerealiseerde clubhuis van MHC Bemmel 800 opgeleverd. Een mooi project waarvoor aan Henk Quint een trofee wordt uitgereikt: de ‘Henk Quint Trofee’ dus.

Beide verenigingen op De Essen hebben geld nodig, reden voor de organisatie van de TRIATHLOL 1987. Een sponsorevenement van de Sportclub Bemmel, de hockeyclub Bemmel 800 en Carnavalsvereniging "De Blauwe Pony 1981”. Een evenement dat werd gehouden in het kader van de officiële opening met als doelstelling geld in te zamelen voor het realiseren van plannen tot verbetering van de verschillende accommodaties. Deze sponsoractie levert het netto eindbedrag op van niet minder dan 15.000 gulden!

Op naar het tienjarig bestaan, waarvan melding wordt gemaakt door voorzitter Ed van Eechoud in jaargang 10 nr. 14 van het clubblad ‘Binnendijks’ op 17 november 1987. Dit zal worden gevierd op 12, 13, 14 en 15 mei 1988. Er wordt een lustrumcommissie gevormd bestaande uit: Jacqueline Berkhout, Marianne van Eechoud, Maurice Denie, Jan Schaepman en Piet Lemmen. Enkele programma onderdelen: op Hemelvaartsdag dauwtrappen, met aansluitend een Amerikaanse veiling, waarbij er schilderstukken, gemaakt door Bemmelse prominenten, werden geveild en bij opbod verkocht door Chris Tielemans. De opbrengst ging naar de gehandicaptensport, waarvan de toenmalige sportverslaggever Dick van Rijn voorzitter was. Verder was er een jeugddag, een seniorendag met demonstratie door oud-internationals, een receptie en een feestavond. Alles bij elkaar een geweldig festijn.

In seizoen 1988/89 wordt Ed van Eechoud na een aantal succesvolle jaren als voorzitter opgevolgd door - de vierde - Jan Verhees. Tijdens diens voorzittersperiode loopt het aantal leden op tot 180, wordt Ed van Eechoud secretaris, vertrekt Jan Schaepman naar Sint Maarten, en overlijdt in 1991 een van de meest verdienstelijke leden die de club ooit heeft gehad, Cock Sinjorgo. In datzelfde jaar wordt het eerste Familietoernooi gehouden. Heren1 en Dames1 blijven 4e klas spelen.

De 90-er jaren

Bemmel breidt uit en dankzij een aantal nieuwe wijken - denk aan Plakse Wei - ontstaat er een aanwas van nieuwe leden. Dat impliceert dat er meer behoefte is aan kader zoals coaches, trainers, commissieleden enz. Een nieuw tijdperk treedt aan en ook de hockeysport is allang geen elitesport meer. Het blijkt moeilijk om deze ontwikkelingen goed bij te houden en je moet waken voor individualisering.
M.i.v. 1992 zal het Familietoernooi steeds worden gehouden onder de naam "Cock Sinjorgo familietoernooi", dit als eerbetoon aan de in 1991 overleden Cock Sinjorgo. Zij was binnen het bestuur, vanaf het begin, jarenlang de drijvende en uiterst enthousiaste leden acquisiteur en -begeleidster.

In 1993, het jaar dat Rob Gerritsen overlijdt, wordt het 3e lustrum gevierd. Er worden verschillende festiviteiten georganiseerd, doch de belangstelling bij de leden laat te wensen over. Reden waarom een aantal activiteiten geen doorgang kan vinden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt er door het bestuur kritiek geleverd op het gebrek aan belangstelling voor de hockeysport. Allerlei activiteiten die ondernomen worden op het gebied van clubpromotie leveren weinig op. Bovendien is er een chronisch gebrek aan jeugdtrainers. Toch wordt door de voorzitter gewaarschuwd voor, wat hij noemt, "wandelgangenverhalen en salonbeschouwingen". Dit ook naar aanleiding van alarmerende berichten over gebrek aan goed overleg tussen gemeente en hockeybestuur.

In 1994 is het lastig voor voorzitter Jan Verhees om een opvolger te vinden. Maar op het allerlaatste moment blijkt zijn zoon Jan Willem bereid zijn vader op te volgen. Hij is de vijfde voorzitter. In het bestuur komen we o.a. de namen tegen van Roald Bergamin, Ramon Jansen en Jan van Paassen.

Inmiddels bloeit de belangstelling weer op voor de hockeysport hetgeen niet alleen resulteert in betere resultaten, maar ook in een ledengroei. De teller staat op 200. Voor de derde maal promoveert het 1e herenteam naar de derde klas. Bovendien worden verschillende juniorenteams kampioen: jongens C, meisjes C en meisjes A. De wand boven de openslaande deuren begint al aardig vol te hangen met kampioenscertificaten.

In deze periode blijkt dat het Sportcomplex De Essen uit zijn jasje begint te groeien voor voetbalclub en hockeyclub. Bovendien ziet de gemeente Bemmel in De Essen een bijzonder aantrekkelijke locatie voor woningbouw. In 1997 beginnen de eerste gesprekken tussen gemeente en beide sportclubs. Helaas moeten we in datzelfde jaar afscheid nemen van een der oprichters en de eerste voorzitter van MHC Bemmel 800, Harrie Sinjorgo. Vele sportvrienden van de hockeyclub waren aanwezig bij zijn crematie.

In 1997 wordt Jac van Roosmalen de nieuwe – zesde - voorzitter. Tevens worden lid van het bestuur: Danielle van Berge Henegouwen, Bas Gaertner, Ron Wevers, Gerry Joosten en Henk Scholten. Samen met de ‘oude’ bestuursleden zal dit nieuwe bestuur de activiteiten ondernemen om te komen tot een nieuw sportterrein in Bemmel-Zuid, het huidige ‘Sportpark Ressen’. Later wordt dit bestuur aangevuld met Ton Heuvelmans en Rob Genders. Ook wordt er een commissie benoemd, bestaande uit de leden Richard Bosveld, Milou Blankenheym, Rob Genders en Piet Lemmen, die zich bezighoudt met de organisatie van de opening van het nieuwe sportpark in Ressen.

De verhuizing in 2000

In de laatste week van augustus van het jaar 2000 wordt onder grote belangstelling bij voetbalclub en hockeyclub ‘Sportpark Ressen’ geopend. Allerlei activiteiten vinden plaats, met als een der hoogtepunten de hockeydemonstratie van Bovenlander & Bovenlander voor onze junioren. Reden om deze nogmaals uit te nodigen bij gelegenheid van ons aanstaande 25-jarig jubileum.

We zijn nu beland in het jaar 2003 en vieren ons 25-jarig jubileum. We zijn in het bezit van een prachtig sportpark, waar ruim 360 leden de gelegenheid krijgen de hockeysport te beoefenen. Onder leiding van voorzitter Jac van Roosmalen zet het bestuur, dat verder bestaat uit Ton Heuvelmans, Rudolf van Oppenraaij, Matthias Meijer, Henk Scholten, Clemens van Oppenraaij en Carolien Hazenwinkel, zich in om de hockeysport in zijn algemeenheid en in Bemmel in het bijzonder te promoten. Aan het einde van dit jaar wordt Piet Lemmen de zevende voorzitter van MHC Bemmel 800.

Er is een groot kader op het gebied van commissieleden, coaches en trainers dat zich intensief bezighoudt met de actieve en passieve wedstrijd - en recreatiehockeysport. De resultaten zijn er naar: kampioenschap en promotie naar de derde klas voor zowel het 1e Damesteam als het 1e Herenteam; kampioenschap en promotie voor meisjes B en goede resultaten voor de overige juniorenteams. Voor de beide Veteranenteams een 5e en een 2e plaats in hun afdeling. Verder uitstekende resultaten van Heren2 en Dames2.

Verder zien we veel activiteiten binnen de club. Genoemd mogen worden: voor de dertiende maal met Hemelvaart het Cock Sinjorgo familietoernooi; tijdens de winterstop de jaarlijkse wintercompetitie voor veteranen; de vele uit- toernooien waar een groot aantal teams aan deelneemt. Kortom, de Bemmelse Hockeyclub heeft haar plaats bewezen in het verenigingsleven van de huidige gemeente Lingewaard.

Het ledenaantal blijft groeien: 500 (april 2005), 600 (dec 2006 Loes Goudzwaard), 700 (dec 2009 Pam Onstenk).

In 2008 wordt het 30-jarig jubileum gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt in het seizoen 2008/09, op initiatief en onder leiding van Matthias Meijer, begonnen met G-hockey. Sinds deze succesvolle start is G-hockey een structureel onderdeel van de vereniging gebleven.
In datzelfde jaar legt de gemeente het 3e veld aan op ons sportpark. Door de aanwas van leden een broodnodige uitbreiding van de veldcapaciteit, en met een semi-waterveld doen we ook een stap vooruit qua modernisering.

Na 2010

Op 7 december 2013 wordt het 35-jarig jubileum gevierd met een groot feest in het Wijnfort in Lent. Jan van Groningen en Carlijn van den Boogaard hebben dan al enkele maanden promotie gevoerd en toegangskaarten verkocht, en met succes. Het is een drukbezochte en feestelijke avond.

(met dank aan Piet Lemmen / Ed van Eechoud voor al het bovenstaande)

Enkele bestuursleden uit deze periode: Hans Hendriks, Herwin Peters, Dennis Pouwels, Jacq van Reijmersdal, Herman Sluis, Debby ten Westenend, de broers Simon en Jorn van Roosmalen en Niek Schuitman.
Verder wordt de organisatie gedragen door Cristina Sluis en Max Höppener. Cristina ontfermt zich over nieuwe instroom jeugd, ledenadministratie, wedstrijdsecretariaat, arbitrage. Wat doet Cristina eigenlijk niet? Max zorgt voor de ICT, die een steeds belangrijkere plaats inneemt in het reilen en zeilen van de vereniging. Een ordelijke ledenadministratie en een werkende website zijn inmiddels kritisch. De opmerking "Dat moeten we aan Max vragen" is veelgehoord rond de velden en in commissievergaderingen.
De nieuwbouw in Nijmegen-Noord draagt bij aan verdere groei van het ledenaantal. Verder komen de leden uit omringende kernen als Elst, Huissen en Doornenburg. De groei van het ledenaantal richting de 900 doet de vraag rijzen of er een 4e veld moet komen....

In november 2014 neemt het volledige bestuur afscheid en treedt een nieuwe groep aan. Miranda Schippers (secretaris), Egbert Philips (HTZ), Rob Meinema (facilitair) en Richard Vreeswijk (penningmeester) vormen samen met voorzitter Sander Schinkel het nieuwe bestuur. In het voorjaar van 2015 wordt een meerjarenplan gepresenteerd waaruit blijkt dat er geen verdere ledengroei wordt verwacht maar waarin de pijlen worden gericht op een upgrade van veld 1 naar een waterveld.

Het seizoen 2014/15 eindigt voor de Dames1 in een kampioenschap in de 4e klasse en dus promotie naar de 3e klasse. Per touringcar reist het team met begeleiding, bestuur en supporters naar Wijk bij Duurstede voor de kampioenswedstrijd. Het meest spannende was nog wel of de bus op tijd zou arriveren....

Seizoen 2015/16 - meer activiteiten

Het seizoen 2015/16 begint met de lancering van een nieuwe website en (destijds echt een nieuwtje) een mobiele app! Een bitje is voortaan verplicht (want dat was het tot dan toe nog niet ...) en de lange corner wordt voortaan genomen op de 23m lijn ipv vanaf de zijlijn. De Veteranen A organiseren een feestelijke seizoensopening met de Stumpkes Preuverie. Danny Post is aangetreden als Technisch Manager van de vereniging. Na meerdere interactieve sessies met de leden wordt de identiteit van de vereniging vastgesteld op Passie - Prestatie - Plezier. De verschillende commissies zijn overwegend goed gevuld en het ledenaantal blijft op peil. Zaalhockey is integraal onderdeel geworden van het hockeytechnische programma. Hockey Operationele Zaken wordt toegevoegd als aparte portefeuille in het bestuur. Elsbeth van der Hoeven treedt toe tot het bestuur in deze positie.Het seizoen 2015/16 staat verder bol van activiteiten voor alle categorieën. Traditionele activiteiten zoals het Cock Sinjorgo FamilieHockeyToernooi blijven op de agenda staan; deze keer zelfs in combinatie met het bekijken van de Giro d'Italia die in 2016 door Bemmel rijdt. Nieuwe activiteiten zoals het Vrijwilligersfeest en de "Foute Nagt" voor de D-jeugd worden aan de agenda toegevoegd. De ABC-jeugd heeft zijn eigen feest "White Edition" en de C-jeugd heeft ook nog eens een zeer geslaagde 6-kamp. Sociale media worden steeds belangrijker. De club gaat intensiever gebruik maken van Facebook en later ook Instagram. Het fotoalbum op de website (wat sowieso al een draak was om te onderhouden) verliest hiermee zijn functie. Voor foto's en filmpjes kijk je op FB of Insta, van de club of van je favo team!

Seizoen 2016/17 - Water, Steen & Zand

In de zomer van 2016 doen onze G-hockeyers voor het eerst mee aan de Nationale Spelen/Special Olympics. Op dit grootse evenement voor deze bijzondere groep sporters wordt veel plezier beleefd en succes behaald. De seizoensopening wordt georganiseerd door de Dames Veteranen A, die voor alle leeftijdsgroepen leuke activiteiten hebben voorbereid, waaronder een bootcamp en shootouts. Langs veld 1 hebben wij een videotoren kunnen plaatsen, dankzij inspanningen van de sponsorcommissie. Trimhockey is dermate populair dat wij een nieuwe groep op de woensdagavond kunnen vormen. De relatie met de gemeente Lingewaard is door het bestuur sterk geïntensiveerd. Door directe uitbreiding van het parkeerterrein is er een einde gekomen aan de bestaande parkeerproblematiek. Vanuit de besprekingen komt er verder zicht op een extra half veld, een tweede clubgebouw en de renovatie van veld 1..... maar hoe of wat en wanneer ....

De AB-jeugd hockeyt in een frisse najaarsnacht de hele nacht door tijdens het Nachttoernooi. Sinterklaas weet onze vereniging ook weer eens te vinden tijdens zijn bezoek aan ons land. De term Super Sunday begint een begrip te worden, met onder andere het thema Après Ski ... het zou nog lang onrustig blijven in het clubhuis ... Als afsluiting van het zaalhockeytoernooi wordt samen met De Schaapskooi een Glow In The Dark evenement georganiseerd voor de CD-jeugd. Het bericht dat douchen na de wedstrijd voortaan verplicht is slaat in als een bom ... op 1 april ...In het voorjaar van 2017 neemt de gemeenteraad enkele besluiten met verregaande impact op onze vereniging. In de zomer van 2017 gaat het nieuwe (halve) veld 4 aangelegd worden en de bouw van een tweede clubgebouw wordt goedgekeurd. Tevens wordt de renovatie van veld 1 aangekondigd, waarbij de vereniging de gelegenheid krijgt een upgrade naar een waterveld te realiseren. En daar is geld voor nodig! Met het project A Push To The Next Level - Water, Steen & Zand wordt de vereniging gestimuleerd in actie te komen voor deze fondsenwerving. Op 14 juli 2017 kan het bestuur mededelen dat ruim EUR 200.000 binnen is gehaald en dat de aanleg van het waterveld door kan gaan!De Heren1, na de degradatie van vorig seizoen spelend in de 4e klasse, stelt zichzelf als doel met een kampioenschap weer te promoveren naar de 3e klasse. Ongeslagen, met 116 doelpunten voor en 21 tegen, wordt het seizoen in feeststemming afgesloten! De Dames1 handhaven zich netjes in de 3e klasse.

Seizoen 2017/18 - een feestelijk jaar

Met lichte vertraging wordt eind september 2017 het nieuwe waterveld goedgekeurd. Diezelfde dag mogen de Heren1 en Dames1 als eerste hun training afwerken op het nieuwe veld. Het bestuur proost samen met deze teams en hun coaches op dit mooie moment, en morst genoeg bubbels om te kunnen stellen dat het veld gedoopt is. De Jongste Jeugd en de G-hockeyers spelen de allereerste competitiewedstrijden in het daaropvolgende weekend. Op een zonovergoten 21 oktober volgt de officiële en feestelijke opening, met niemand minder dan international Naomi van As als gast op onze vereniging, met dank aan onze hoofdsponsor Henk Scholten Volvo. Na de formele opening door wethouder en bestuur openen jongste lid Jasmijn Nagtegaal en oudste lid Jan van Paassen de score op het nieuwe veld. Daarna speelt de MD7 een wedstrijd met Naomi van As als hun eigen coach. Dit team had het meeste geld verzameld met hun teamactie voor het waterveld, en had daarmee deze eer verdiend. Onvergetelijk voor de spelers, ouders en publiek. Na een vragenvuur in het clubhuis mocht iedereen op de foto met Naomi. Dankzij het heerlijke weer werden dit stuk voor stuk schitterende plaatjes.Direct na alle festiviteiten rondom het waterveld volgen de aankondigingen van alle activiteiten rondom het volgende lustrum van de vereniging, het 40-jarig bestaan in het voorjaar van 2018. Een groots feest in mei, Classy with a touch of farmer, in de Theaterkerk, een actieve dag voor de jeugd in juni, en de verkoop van lustrumkleding en gadgets. Zowel het feest in de theaterkerk als de jeugddag worden zeer goed bezocht en uitstekend gewaardeerd. De foto's uit de photobooth circuleren nog dagenlang op sociale media ...


(met dank aan Joyce van Onzenoort voor de foto's onderste rij)

Arnoud Prenger fungeert dit seizoen als onze Technisch Manager. Niet alleen de vereniging maar ook onze G-hockey viert een lustrum: al 10 jaar een waardevol onderdeel van de club. In maart nemen we afscheid van het bakkie pleur uit de Bravilor kannen en hebben we eindelijk goede koffie uit handige automaten. Het zaalseizoen levert vele kampioenschappen op. Het FamilieHockeytoernooi neemt toe in populariteit en groeit uit, mede door de goede organisatie, tot een groots evenement. Het Super Sunday concept wordt voortgezet, en de Super Saturday wordt geïntroduceerd. Zangersduo Nick en Simon verblijft, vergezeld van een cameraploeg, een middag op onze club voor het TV-programma Sing It, waarin onze G-hockeyer Fabiën centraal staat. We starten met de Special fluiters, een groepje enthousiaste scheidsrechters die het leuk vinden wat vaker een wedstrijd te fluiten en graag (samen) beter willen worden. Op het Seniorentoernooi, ter afsluiting van het seizoen, verwelkomen we tevens diverse oud-leden, zowel langs als op de velden.

In de Algemene Ledenvergadering van april wordt Yvo Jurgens gekozen als nieuw bestuurslid HockeyTechnische Zaken, ter vervanging van Egbert Philips wiens eerste zittingstermijn was verstreken. De periode van het eerste meerjarenplan, dat gericht was op een stabiel ledenaantal, investeringen in faciliteiten (waaronder het waterveld), professionele staf en evenementen, is inmiddels verstreken. Het bestuur presenteert daarom de strategische visie voor de komende jaren, met name gericht op groei.

Seizoen 2018/19 - stijgende lijn

In de zomer van 2018 heeft de gemeente de schop in de grond gestoken voor de renovatie van veld 3. De mat (eens het hoofdveld van de vereniging maar inmiddels een groot zorgenkindje) wordt vervangen voor een semi-waterveld van hoge kwaliteit. Hiermee zijn 3 van onze 4 velden niet ouder dan één jaar bij het begin van het seizoen 2018/19! We trappen af met de eerste MHCB800 BaseCamp. De laatste week van de zomervakantie wordt volgeprogrammeerd met trainingen voor de jeugd, waarbij er tijd is ingeruimd voor gezamenlijke lunches en teamoverleg. Samen knallend van start! Olaf Heskes heeft het stokje overgenomen van Arnoud Prenger als Technisch Manager van de vereniging. In september hebben wij driemaal bezoek van Coen van Bunge, internationaal top-scheidsrechter, voor 2 scholingsavonden en 1 praktijkdag. Deze worden goed bezocht en leveren veel inspiratie op voor onze fluitende leden. Om de allerjongsten (4-5 jaar) een beter programma aan te kunnen bieden starten wij met Funkey. Na een jubileum-editie in het vorige lustrumseizoen keert "de Binnendijks" weer terug als clubblad, deze keer digitaal, verschijnend 4 x per seizoen. Dankzij samenwerking met De Schaapskooi hebben wij meer capaciteit in de zaal tot onze beschikking. Hierdoor vallen trainingstijden gunstiger uit en lijkt het schema veel meer op het trainingsschema op het veld. In de winterstop wordt (eindelijk) begonnen met de aanleg van het in 2017 toegezegde tweede clubgebouw. Het perkje (toen er nog struiken stonden graag bezocht door de Rattus norvegicus en de laatste tijd de uitgelezen plek voor menig springkussen of kampvuur) gaat de geschiedenisboeken in. In april doen 4 mensen uit het groepje Special fluiters examen en behalen allen hun CS+ kwalificatie.Tegen het einde van vorig seizoen was de aanwas van nieuwe leden al bijzonder groot. Om de groeistrategie verder vorm te geven wordt in maart een Open Dag georganiseerd. Door intensieve marketing is dit een groot succes en schrijven we direct 26 leden bij. Door deelname aan activiteiten als de Koningsspelen en gerichte exposure in regionale bladen zijn we meer in beeld, niet alleen in de kernen van Lingewaard maar ook in de Waalsprong. Het ledenaantal groeit gestaag en op 4 juni schrijven wij het 900e lid in.

Niet alleen in ledenaantal zit er groei in de vereniging. Zowel de Heren 1 als Dames 1, beiden spelend in de 3e klasse dit seizoen, hebben ook ambities....
Dames 1 regelt zelfs een stage in Valencia. Al enkele weken voor het einde van het seizoen wordt, onder leiding van trainer/coach Eric Jan Anneveld, promotie naar de 2e klasse veiliggesteld. Een geweldige prestatie! Tot de laatste wedstrijddag blijft er ook nog kans op het kampioenschap, maar dat wordt op een haar gemist.
De Heren 1 maken het zo mogelijk nog spannender. Het kampioenschap wordt aan Venray gelaten, maar met de felbegeerde 2e plek (die recht geeft op promotie) is er een gepassioneerde knipperlichtrelatie. De ontknoping op de laatste wedstrijddag is een thriller van formaat. Uiteindelijk ziet Sander Schinkel met eigen ogen bij de concurrentie in Waalre een uitspeelcorner de goal ingaan, waarmee onze Heren 1 samen met hun trainer/coach Olaf Heskes na hun eigen winstpartij in Tegelen toch de promotie kunnen vieren!

Het FamilieHockeyToernooi behaalt een nieuw deelnemersrecord met maar liefst 21 teams. Alle aanwezigen genieten van de schaduw en de gezellige sfeer onder onze nieuwe semi-permanente terrasoverkapping. Het lustrumfeest voor de jeugd was vorig jaar zo'n succes dat we dit het liefst jaarlijks terug wilden laten komen: het Clubfeest staat dit seizoen dan ook op de agenda als seizoensafsluiting op de zaterdag. Op de daaropvolgende zondag sluiten de senioren in de blakende zon het seizoen af met het Seniorentoernooi.Seizoen 2019/20

Wordt vervolgd ...